وقوع انفجار در جنوب ترکیه با 8 کشته و زخمی

وقوع انفجار در جنوب ترکیه با 8 کشته و زخمی
درپی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مسیر نظامیان ترکیه 8 نفر کشته و زخمی شدند.

وقوع انفجار در جنوب ترکیه با 8 کشته و زخمی

درپی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مسیر نظامیان ترکیه 8 نفر کشته و زخمی شدند.
وقوع انفجار در جنوب ترکیه با 8 کشته و زخمی