پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در اول دی

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در اول دی
موافقت وزارت اقتصاد و مخالفت بانک مرکزی با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و دستگیری ۲۳۰ نفر در 2 مهمانی شبانه؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در اول دی

موافقت وزارت اقتصاد و مخالفت بانک مرکزی با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و دستگیری ۲۳۰ نفر در 2 مهمانی شبانه؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در اول دی