پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۱۲آذر

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۱۲آذر
افزایش قیمت سکه به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان و شلیک موشک به امارات در راستای «دفاع از خود» انجام شد؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۱۲آذر

افزایش قیمت سکه به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان و شلیک موشک به امارات در راستای «دفاع از خود» انجام شد؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۱۲آذر