پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ آذر

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ آذر
مدارک هیلی ادعاهایش علیه ایران را ثابت نمی‌کند و صعود پرسپولیس به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ آذر

مدارک هیلی ادعاهایش علیه ایران را ثابت نمی‌کند و صعود پرسپولیس به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ آذر