پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۶ آذر

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۶ آذر
فقط قیمت بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد و 4 تا 5 هزار خودرو وارداتی با رانت در دست 4 تا 5 نفر است؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۶ آذر

فقط قیمت بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد و 4 تا 5 هزار خودرو وارداتی با رانت در دست 4 تا 5 نفر است؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۶ آذر