پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۹مهر

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۹مهر
اردوغان: در سفر به تهران در مورد نحوه واکنش به همه‌پرسی کردستان تصمیم می‌گیریم و بارزانی: حالا می‌توانم با خیال راحت بمیرم؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۹مهر

اردوغان: در سفر به تهران در مورد نحوه واکنش به همه‌پرسی کردستان تصمیم می‌گیریم و بارزانی: حالا می‌توانم با خیال راحت بمیرم؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۹مهر