پرداخت حق‌التدریس معلمان و حق‌الزحمه امتحانات تا اسفند ماه/ بودجه شیر مدارس تأمین نشده است

پرداخت حق‌التدریس معلمان و حق‌الزحمه امتحانات تا اسفند ماه/ بودجه شیر مدارس تأمین نشده است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حق‌التدریس فروردین تا خرداد ماه ۹۶ و حق‌الزحمه امتحانات سال گذشته رقمی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان است که تا اسفندماه امسال پرداخت می‌کنیم.

پرداخت حق‌التدریس معلمان و حق‌الزحمه امتحانات تا اسفند ماه/ بودجه شیر مدارس تأمین نشده است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حق‌التدریس فروردین تا خرداد ماه ۹۶ و حق‌الزحمه امتحانات سال گذشته رقمی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان است که تا اسفندماه امسال پرداخت می‌کنیم.
پرداخت حق‌التدریس معلمان و حق‌الزحمه امتحانات تا اسفند ماه/ بودجه شیر مدارس تأمین نشده است