پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تعهدات بیمه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه

پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تعهدات بیمه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه
مدیرعامل بیمه آرمان خبر داد: مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان از تعهدات این شرکت در خسارت زلزله کرمانشاه به صورت علی‌الحساب پرداخت شد.

پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تعهدات بیمه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه

مدیرعامل بیمه آرمان خبر داد: مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان از تعهدات این شرکت در خسارت زلزله کرمانشاه به صورت علی‌الحساب پرداخت شد.
پرداخت ۱۲ میلیارد تومان تعهدات بیمه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه