پست تامل‌برانگیز مجری تلویزیون برای مدافعان حرم+عکس

پست تامل‌برانگیز مجری تلویزیون برای مدافعان حرم+عکس
مجری صدا و سیما با انتشار عکس‌نوشته‌ای، نکته جالبی درباره مدافعان حرم را یادآوری کرد.

پست تامل‌برانگیز مجری تلویزیون برای مدافعان حرم+عکس

مجری صدا و سیما با انتشار عکس‌نوشته‌ای، نکته جالبی درباره مدافعان حرم را یادآوری کرد.
پست تامل‌برانگیز مجری تلویزیون برای مدافعان حرم+عکس