پشت پرده کارشکنی برخی وزارتخانه‌ها برای تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان

پشت پرده کارشکنی برخی وزارتخانه‌ها برای تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برخی وزارتخانه‌ها چوب لای چرخ تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان می‌گذارند این درحالی است که این لایحه پس از ۱۳ سال هنوز معطل مانده و منتظر تصویب است.

پشت پرده کارشکنی برخی وزارتخانه‌ها برای تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برخی وزارتخانه‌ها چوب لای چرخ تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان می‌گذارند این درحالی است که این لایحه پس از ۱۳ سال هنوز معطل مانده و منتظر تصویب است.
پشت پرده کارشکنی برخی وزارتخانه‌ها برای تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان