پوتین از نابودی داعش در دو سوی فرات در سوریه مطلع شد

پوتین از نابودی داعش در دو سوی فرات در سوریه مطلع شد
رسانه‌های روسیه می‌گویند وزیر دفاع این کشور رئیس‌جمهور پوتین را از نابودی داعش در دو سوی فرات در سوریه مطلع کرده است.

پوتین از نابودی داعش در دو سوی فرات در سوریه مطلع شد

رسانه‌های روسیه می‌گویند وزیر دفاع این کشور رئیس‌جمهور پوتین را از نابودی داعش در دو سوی فرات در سوریه مطلع کرده است.
پوتین از نابودی داعش در دو سوی فرات در سوریه مطلع شد