پوتین: مسکو خواستار همکاری با دولت جدید آمریکاست

پوتین: مسکو خواستار همکاری با دولت جدید آمریکاست
رئیس‌جمهوری روسیه در نطق سالانه خود از گسترش درگیری‌های در تمام جهان از جمله کشورهای باثبات در اروپا ابراز نگرانی کرد و گفت: «مسکو به دنبال همکاری با دولت جدید آمریکاست».

پوتین: مسکو خواستار همکاری با دولت جدید آمریکاست

رئیس‌جمهوری روسیه در نطق سالانه خود از گسترش درگیری‌های در تمام جهان از جمله کشورهای باثبات در اروپا ابراز نگرانی کرد و گفت: «مسکو به دنبال همکاری با دولت جدید آمریکاست».
پوتین: مسکو خواستار همکاری با دولت جدید آمریکاست