پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها در سوریه را ادامه می دهیم

پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها در سوریه را ادامه می دهیم
رئیس جمهور روسیه در سخنانی از تدوام نبرد با تروریست‌ها به ویژه در سوریه در صورت لزوم خبر داد.

پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها در سوریه را ادامه می دهیم

رئیس جمهور روسیه در سخنانی از تدوام نبرد با تروریست‌ها به ویژه در سوریه در صورت لزوم خبر داد.
پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها در سوریه را ادامه می دهیم