پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها را در سوریه ادامه می‌دهیم

پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها را در سوریه ادامه می‌دهیم
رئیس جمهور روسیه در سخنانی از تدوام نبرد با تروریست‌ها به ویژه در سوریه در صورت لزوم خبر داد.

پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها را در سوریه ادامه می‌دهیم

رئیس جمهور روسیه در سخنانی از تدوام نبرد با تروریست‌ها به ویژه در سوریه در صورت لزوم خبر داد.
پوتین: نبرد علیه تروریست‌ها را در سوریه ادامه می‌دهیم