پیشروی نیروهای سوریه در استان‌های ریف دمشق و حماه/ ورود نیروهای جدید ترکیه به سوریه

پیشروی نیروهای سوریه در استان‌های ریف دمشق و حماه/ ورود نیروهای جدید ترکیه به سوریه
همزمان با دستاوردهای ارتش سوریه در استان‌های ریف دمشق و حماه و همچنین شکست تروریست‌های جبهة النصره از تروریست‌های داعش، شمار بیشتری از نظامیان ترکیه وارد سوریه شدند.

پیشروی نیروهای سوریه در استان‌های ریف دمشق و حماه/ ورود نیروهای جدید ترکیه به سوریه

همزمان با دستاوردهای ارتش سوریه در استان‌های ریف دمشق و حماه و همچنین شکست تروریست‌های جبهة النصره از تروریست‌های داعش، شمار بیشتری از نظامیان ترکیه وارد سوریه شدند.
پیشروی نیروهای سوریه در استان‌های ریف دمشق و حماه/ ورود نیروهای جدید ترکیه به سوریه