پیشکسوت روزنامه‌نگاری: فضای مجازی، به دشمن مطبوعات تبدیل شده است

پیشکسوت روزنامه‌نگاری: فضای مجازی، به دشمن مطبوعات تبدیل شده است
یک استاد دانشگاه و پیشکسوت روزنامه‌نگاری در ملایر فضای مجازی را دشمن خطرناک و درجه یک مطبوعات و نشریات محلی دانست و گفت: اکنون فضای مجازی، رادیو، تلویزیون و حتی ماهواره را هم دور زده است.

پیشکسوت روزنامه‌نگاری: فضای مجازی، به دشمن مطبوعات تبدیل شده است

یک استاد دانشگاه و پیشکسوت روزنامه‌نگاری در ملایر فضای مجازی را دشمن خطرناک و درجه یک مطبوعات و نشریات محلی دانست و گفت: اکنون فضای مجازی، رادیو، تلویزیون و حتی ماهواره را هم دور زده است.
پیشکسوت روزنامه‌نگاری: فضای مجازی، به دشمن مطبوعات تبدیل شده است

مدلینگ