پیکرهای مطهر 119 شهید تازه تفحص‌شده در اهواز تشییع شد

پیکرهای مطهر 119 شهید تازه تفحص‌شده در اهواز تشییع شد
بعدازظهر امروز پیکرهای مطهر 119 شهید تازه تفحص‌شده 8 سال دفاع مقدس بر دستان مردم اهواز تشییع شد.

پیکرهای مطهر 119 شهید تازه تفحص‌شده در اهواز تشییع شد

بعدازظهر امروز پیکرهای مطهر 119 شهید تازه تفحص‌شده 8 سال دفاع مقدس بر دستان مردم اهواز تشییع شد.
پیکرهای مطهر 119 شهید تازه تفحص‌شده در اهواز تشییع شد