چاووش‌اوغلو: باید محدود زمانی برای ابطال همه‌پرسی کردستان عراق تعیین شود

چاووش‌اوغلو: باید محدود زمانی برای ابطال همه‌پرسی کردستان عراق تعیین شود
وزیر خارجه ترکیه خواستار تعیین یک محدوده زمانی جهت ابطال همه‌پرسی کردستان عراق شد.

چاووش‌اوغلو: باید محدود زمانی برای ابطال همه‌پرسی کردستان عراق تعیین شود

وزیر خارجه ترکیه خواستار تعیین یک محدوده زمانی جهت ابطال همه‌پرسی کردستان عراق شد.
چاووش‌اوغلو: باید محدود زمانی برای ابطال همه‌پرسی کردستان عراق تعیین شود