کاخ پادشاهی سعودی در ریاض هدف موشک یمن قرار گرفت

کاخ پادشاهی سعودی در ریاض هدف موشک یمن قرار گرفت
منابع خبری یمن از شلیک یک فروند موشک بالستیک «برکان اچ-۲» به سمت کاخ «الیمامه» مقر اصلی دیوان سلطنتی و دربار شاه عربستان سعودی در پایتخت این کشور خبر دادند.

کاخ پادشاهی سعودی در ریاض هدف موشک یمن قرار گرفت

منابع خبری یمن از شلیک یک فروند موشک بالستیک «برکان اچ-۲» به سمت کاخ «الیمامه» مقر اصلی دیوان سلطنتی و دربار شاه عربستان سعودی در پایتخت این کشور خبر دادند.
کاخ پادشاهی سعودی در ریاض هدف موشک یمن قرار گرفت