کتاب «شرف خاک» در خبرگزاری فارس رونمایی می‌شود

کتاب «شرف خاک» در خبرگزاری فارس رونمایی می‌شود
کتاب «شرف خاک» با محوریت زندگی‌نامه شهید داوود مجیدی فردا سه‌شنبه ۱۰ مردادماه در خبرگزاری فارس رونمایی می‌شود.

کتاب «شرف خاک» در خبرگزاری فارس رونمایی می‌شود

کتاب «شرف خاک» با محوریت زندگی‌نامه شهید داوود مجیدی فردا سه‌شنبه ۱۰ مردادماه در خبرگزاری فارس رونمایی می‌شود.
کتاب «شرف خاک» در خبرگزاری فارس رونمایی می‌شود