کرملین: روسیه آمادگی میانجیگری میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ را دارد

کرملین: روسیه آمادگی میانجیگری میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ را دارد
سخنگوی کرملین از آمادگی روسیه برای میانجیگیری میان آمریکا و کره شمالی به منظور کمک به رفع مسئله اتمی پیونگ‌یانگ خبر داد.

کرملین: روسیه آمادگی میانجیگری میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ را دارد

سخنگوی کرملین از آمادگی روسیه برای میانجیگیری میان آمریکا و کره شمالی به منظور کمک به رفع مسئله اتمی پیونگ‌یانگ خبر داد.
کرملین: روسیه آمادگی میانجیگری میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ را دارد