«کریستوفر ری» با تائید سنا رئیس اف‌بی‌آی شد

«کریستوفر ری» با تائید سنا رئیس اف‌بی‌آی شد
با رأی مثبت سنا، «کریستوفر ری» به عنوان رئیس جدید اف‌بی‌آی منصوب شد.

«کریستوفر ری» با تائید سنا رئیس اف‌بی‌آی شد

با رأی مثبت سنا، «کریستوفر ری» به عنوان رئیس جدید اف‌بی‌آی منصوب شد.
«کریستوفر ری» با تائید سنا رئیس اف‌بی‌آی شد