کسری بودجه عربستان حداقل تا 5 سال دیگر ادامه دارد

کسری بودجه عربستان حداقل تا 5 سال دیگر ادامه دارد
منابع آگاه اعلام کردند میزان تولید نفت عربستان تا سال 2023 به 11 میلیون بشکه در روز می‌رسد و آنها احتمالاً برای نخستین بار در یک دهه اخیر طعم کسری بودجه را نخواهند چشید.

کسری بودجه عربستان حداقل تا 5 سال دیگر ادامه دارد

منابع آگاه اعلام کردند میزان تولید نفت عربستان تا سال 2023 به 11 میلیون بشکه در روز می‌رسد و آنها احتمالاً برای نخستین بار در یک دهه اخیر طعم کسری بودجه را نخواهند چشید.
کسری بودجه عربستان حداقل تا 5 سال دیگر ادامه دارد