کسی که با استکبار مشکل ندارد قرآن، روایات و منابع دین را نمی‌شناسد/ 16آذر شناسنامه ضدامریکایی و ضداستکباری است

کسی که با استکبار مشکل ندارد قرآن، روایات و منابع دین را نمی‌شناسد/ 16آذر شناسنامه ضدامریکایی و ضداستکباری است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر کسی بپرسد که ما با استکبار مشکلی نداریم پاسخ می‌دهیم شما قران، روایات و منابع دین را نمی‌شناسید.

کسی که با استکبار مشکل ندارد قرآن، روایات و منابع دین را نمی‌شناسد/ 16آذر شناسنامه ضدامریکایی و ضداستکباری است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر کسی بپرسد که ما با استکبار مشکلی نداریم پاسخ می‌دهیم شما قران، روایات و منابع دین را نمی‌شناسید.
کسی که با استکبار مشکل ندارد قرآن، روایات و منابع دین را نمی‌شناسد/ 16آذر شناسنامه ضدامریکایی و ضداستکباری است