کشته شدن ۱۳ نظامی سعودی در مرز یمن

کشته شدن ۱۳ نظامی سعودی در مرز یمن
منابع یمنی از کشته شدن ۱۳ نفر از نظامیان سعودی در درگیری با نیروهای ارتش یمن و انصارالله در منطقه عسیر واقع در جنوب عربستان خبر دادند.

کشته شدن ۱۳ نظامی سعودی در مرز یمن

منابع یمنی از کشته شدن ۱۳ نفر از نظامیان سعودی در درگیری با نیروهای ارتش یمن و انصارالله در منطقه عسیر واقع در جنوب عربستان خبر دادند.
کشته شدن ۱۳ نظامی سعودی در مرز یمن