کشته شدن ۱۴ عضو یک خانواده یمنی در تازه‎ترین جنایت عربستان

کشته شدن ۱۴ عضو یک خانواده یمنی در تازه‎ترین جنایت عربستان
نیروی هوایی عربستان سعودی با ارتکاب جنایات جدید در استان الحدیده واقع در غرب یمن، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده را کشته است.

کشته شدن ۱۴ عضو یک خانواده یمنی در تازه‎ترین جنایت عربستان

نیروی هوایی عربستان سعودی با ارتکاب جنایات جدید در استان الحدیده واقع در غرب یمن، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده را کشته است.
کشته شدن ۱۴ عضو یک خانواده یمنی در تازه‎ترین جنایت عربستان