کشف 248 تن انواع مواد مخدر در 8 ماهه امسال/ بازداشت 37 کارچاق کن و 3 قاضی متخلف

کشف 248 تن انواع مواد مخدر در 8 ماهه امسال/ بازداشت 37 کارچاق کن و 3 قاضی متخلف
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طول 8 ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که در یک مورد ۸ تن مواد در جاسک کشف شد.

کشف 248 تن انواع مواد مخدر در 8 ماهه امسال/ بازداشت 37 کارچاق کن و 3 قاضی متخلف

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طول 8 ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که در یک مورد ۸ تن مواد در جاسک کشف شد.
کشف 248 تن انواع مواد مخدر در 8 ماهه امسال/ بازداشت 37 کارچاق کن و 3 قاضی متخلف