کمدی‌ها در صدر جدول فروش قرار دارند+جدول

کمدی‌ها در صدر جدول فروش قرار دارند+جدول
همانطور که انتظار می‌رفت با توجه به آثار اجتماعی که در سینماها به نمایش درآمدند، فیلم‌های کمدی صدرنشین جدول فروش هستند.

کمدی‌ها در صدر جدول فروش قرار دارند+جدول

همانطور که انتظار می‌رفت با توجه به آثار اجتماعی که در سینماها به نمایش درآمدند، فیلم‌های کمدی صدرنشین جدول فروش هستند.
کمدی‌ها در صدر جدول فروش قرار دارند+جدول