«کمدی انسانی» 300 میلیونی شد/ «سد معبر» از یک میلیارد عبور کرد

«کمدی انسانی» 300 میلیونی شد/ «سد معبر» از یک میلیارد عبور کرد
در شرایطی که سینمای ایران نزدیک به آغاز برگزاری جشنواره فیلم فجر است فیلم‌های اکران شده در سینماها در گیشه با اقبال مواجه شدند.

«کمدی انسانی» 300 میلیونی شد/ «سد معبر» از یک میلیارد عبور کرد

در شرایطی که سینمای ایران نزدیک به آغاز برگزاری جشنواره فیلم فجر است فیلم‌های اکران شده در سینماها در گیشه با اقبال مواجه شدند.
«کمدی انسانی» 300 میلیونی شد/ «سد معبر» از یک میلیارد عبور کرد