کمیته امداد و هلال احمر هم به پویش «خبرخوب» پیوستند

کمیته امداد و هلال احمر هم به پویش «خبرخوب» پیوستند
پس از پلیس و سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر و سازمان اوقاف هم به پویش رسانه‌ای خبر خوب پیوستند.

کمیته امداد و هلال احمر هم به پویش «خبرخوب» پیوستند

پس از پلیس و سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر و سازمان اوقاف هم به پویش رسانه‌ای خبر خوب پیوستند.
کمیته امداد و هلال احمر هم به پویش «خبرخوب» پیوستند