کنایه‌های هاشمی رفسنجانی به مقامات سعودی:چطور حاکم یک کشور اسلامی با اسرائیل سَر و سِر دارد

کنایه‌های هاشمی رفسنجانی به مقامات سعودی:چطور حاکم یک کشور اسلامی با اسرائیل سَر و سِر دارد
ایسنا نوشت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نباید بگذاریم مسلمانان به جای وحدت و همکاری، به عنوان شیعه و سنی با هم بجنگند.

کنایه‌های هاشمی رفسنجانی به مقامات سعودی:چطور حاکم یک کشور اسلامی با اسرائیل سَر و سِر دارد

ایسنا نوشت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نباید بگذاریم مسلمانان به جای وحدت و همکاری، به عنوان شیعه و سنی با هم بجنگند.
کنایه‌های هاشمی رفسنجانی به مقامات سعودی:چطور حاکم یک کشور اسلامی با اسرائیل سَر و سِر دارد

دانلود آهنگ جدید