«گرانباری» تا پایان سال کلید می‌خورد/ بازیگران خارجی انتخاب شدند

«گرانباری» تا پایان سال کلید می‌خورد/ بازیگران خارجی انتخاب شدند
تصویربرداری سریال «گرانباری» به نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی‌پور تا پایان امسال وارد مرحله تولید خواهد شد.

«گرانباری» تا پایان سال کلید می‌خورد/ بازیگران خارجی انتخاب شدند

تصویربرداری سریال «گرانباری» به نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی‌پور تا پایان امسال وارد مرحله تولید خواهد شد.
«گرانباری» تا پایان سال کلید می‌خورد/ بازیگران خارجی انتخاب شدند