گردهمایی رهبران کسب‌و‌کار ایران

گردهمایی رهبران کسب‌و‌کار ایران
اولین اجلاس رهبران کسب ‌وکار ایران درمرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

گردهمایی رهبران کسب‌و‌کار ایران

اولین اجلاس رهبران کسب ‌وکار ایران درمرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
گردهمایی رهبران کسب‌و‌کار ایران

کرمان نیوز