گفت‌وگوی شاه و ولیعهد عربستان با نخست‌وزیر انگلیس؛ «می» واکنش موشکی یمن را محکوم کرد

گفت‌وگوی شاه و ولیعهد عربستان با نخست‌وزیر انگلیس؛ «می» واکنش موشکی یمن را محکوم کرد
نخست‌وزیر انگیس در گفت‌وگوی تلفنی با شاه و ولیعهد سعودی، واکنش موشکی ارتش یمن را محکوم و اعلام کرد: جامعه بین‌الملل باید متوجه نقش تخریبی ایران در منطقه باشد.

گفت‌وگوی شاه و ولیعهد عربستان با نخست‌وزیر انگلیس؛ «می» واکنش موشکی یمن را محکوم کرد

نخست‌وزیر انگیس در گفت‌وگوی تلفنی با شاه و ولیعهد سعودی، واکنش موشکی ارتش یمن را محکوم و اعلام کرد: جامعه بین‌الملل باید متوجه نقش تخریبی ایران در منطقه باشد.
گفت‌وگوی شاه و ولیعهد عربستان با نخست‌وزیر انگلیس؛ «می» واکنش موشکی یمن را محکوم کرد