یادبود مادر ادبیات کودک ایران در شورای کتاب

یادبود مادر ادبیات کودک ایران در شورای کتاب
ایسنا نوشت: به دنبال درگذشت توران میرهادی، پیشکسوت حوزه ادبیات کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک جلسه یادبودی را روز سه‌شنبه (۱۶ آذرماه) برگزار می‌کند.

یادبود مادر ادبیات کودک ایران در شورای کتاب

ایسنا نوشت: به دنبال درگذشت توران میرهادی، پیشکسوت حوزه ادبیات کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک جلسه یادبودی را روز سه‌شنبه (۱۶ آذرماه) برگزار می‌کند.
یادبود مادر ادبیات کودک ایران در شورای کتاب