یک سرقت عجیب در زمستان تبریز/ سارقان طلافروشی را با تونل، خالی کردند

یک سرقت عجیب در زمستان تبریز/ سارقان طلافروشی را با تونل، خالی کردند
ایرنا نوشت: یک باب مغازه طلافروشی در خیابان مارالان تبریز به شیوه ای عجیب و با حفر تونل از زیر مغازه توسط سارقان مورد سرقت قرار گرفت.

یک سرقت عجیب در زمستان تبریز/ سارقان طلافروشی را با تونل، خالی کردند

ایرنا نوشت: یک باب مغازه طلافروشی در خیابان مارالان تبریز به شیوه ای عجیب و با حفر تونل از زیر مغازه توسط سارقان مورد سرقت قرار گرفت.
یک سرقت عجیب در زمستان تبریز/ سارقان طلافروشی را با تونل، خالی کردند