۲۸ دستاورد سفر اردوغان به تهران/هدفگذاری حجم تجاری 30 میلیارد دلاری

۲۸ دستاورد سفر اردوغان به تهران/هدفگذاری حجم تجاری 30 میلیارد دلاری
رؤسای جمهور ایران و ترکیه در یک بیانیه مشترک ضمن برشمردن 28 دستاورد سفر اردوغان به کشورمان، بر اراده سیاسی در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین تهران و آنکارا تاکید کردند.

۲۸ دستاورد سفر اردوغان به تهران/هدفگذاری حجم تجاری 30 میلیارد دلاری

رؤسای جمهور ایران و ترکیه در یک بیانیه مشترک ضمن برشمردن 28 دستاورد سفر اردوغان به کشورمان، بر اراده سیاسی در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین تهران و آنکارا تاکید کردند.
۲۸ دستاورد سفر اردوغان به تهران/هدفگذاری حجم تجاری 30 میلیارد دلاری