۳۰ کشته در حمله هوایی عربستان به غرب یمن

۳۰ کشته در حمله هوایی عربستان به غرب یمن
منابع یمنی از کشته شدن ۳۰ نفر از مردم یمن در بمباران استان الحدیده واقع در غرب این کشور خبر دادند.

۳۰ کشته در حمله هوایی عربستان به غرب یمن

منابع یمنی از کشته شدن ۳۰ نفر از مردم یمن در بمباران استان الحدیده واقع در غرب این کشور خبر دادند.
۳۰ کشته در حمله هوایی عربستان به غرب یمن