۴۱ کشته و تخلیه هزاران خانه بر اثر توفان در اندونزی

۴۱ کشته و تخلیه هزاران خانه بر اثر توفان در اندونزی
آژانس مدیریت بحران اندونزی از کشته شدن ۴۱ نفر و تخلیه هزاران خانه بر اثر یک گردباد در این کشور خبر داد.

۴۱ کشته و تخلیه هزاران خانه بر اثر توفان در اندونزی

آژانس مدیریت بحران اندونزی از کشته شدن ۴۱ نفر و تخلیه هزاران خانه بر اثر یک گردباد در این کشور خبر داد.
۴۱ کشته و تخلیه هزاران خانه بر اثر توفان در اندونزی