25 کشته در انفجار خودروی انتحاری در شهر ادلب سوریه

25 کشته در انفجار خودروی انتحاری در شهر ادلب سوریه
رسانه‌ها از وقوع انفجار انتحاری در شهر ادلب، واقع در شمال سوریه خبر دادند که بر اثر آن تاکنون 25 نفر کشته شده‌اند.

25 کشته در انفجار خودروی انتحاری در شهر ادلب سوریه

رسانه‌ها از وقوع انفجار انتحاری در شهر ادلب، واقع در شمال سوریه خبر دادند که بر اثر آن تاکنون 25 نفر کشته شده‌اند.
25 کشته در انفجار خودروی انتحاری در شهر ادلب سوریه