36 هزار ایرانی دارای ویروس HIV/ مرگ 65 هزار نفر در ایران به علت ایدز

36 هزار ایرانی دارای ویروس HIV/ مرگ 65 هزار نفر در ایران به علت ایدز
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 36 هزار نفر در کشور مبتلا به عفونت HIV هستند، گفت: در حال حاضر 40 درصد افرادی که مبتلا به ایدز هستند را شناسایی کرده‌ایم.

36 هزار ایرانی دارای ویروس HIV/ مرگ 65 هزار نفر در ایران به علت ایدز

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 36 هزار نفر در کشور مبتلا به عفونت HIV هستند، گفت: در حال حاضر 40 درصد افرادی که مبتلا به ایدز هستند را شناسایی کرده‌ایم.
36 هزار ایرانی دارای ویروس HIV/ مرگ 65 هزار نفر در ایران به علت ایدز