5 فیلم مهم جشنواره عمار اعلام شد/اکران «قائم مقام» در سینما فلسطین

5 فیلم مهم جشنواره عمار اعلام شد/اکران «قائم مقام» در سینما فلسطین
«بازی در مسکو»، «نقاشی یک رویا»، «قائم مقام»، «دو برادر»، «فرزند ایران» ازجمله مهمترین فیلم های دومین روز هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار است که در سینما فلسطین نمایش داده می شوند.

5 فیلم مهم جشنواره عمار اعلام شد/اکران «قائم مقام» در سینما فلسطین

«بازی در مسکو»، «نقاشی یک رویا»، «قائم مقام»، «دو برادر»، «فرزند ایران» ازجمله مهمترین فیلم های دومین روز هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار است که در سینما فلسطین نمایش داده می شوند.
5 فیلم مهم جشنواره عمار اعلام شد/اکران «قائم مقام» در سینما فلسطین