دستاوردهای سفر هیات بلند پایه ایرانی به اروپا برای اقتصاد/ قرارداد پشت قرارداد

اعتماد نوشت: در روزی که مقامات ارشد ایرانی در ایتالیا مشغول مذاکرات با مقامات این کشور بودند کارنامه تجاری ایران نشان می‌دهد که نقش ایتالیا در تجارت ایران در حال پررنگ‌تر شدن است.

free download movie

تلگرام