«بادیگارد» بهترین فیلم مجمع منتقدین و نویسندگان سینمای انقلاب+جدول

مجمع منتقدین و نویسندگان سینمای انقلاب به ترتیب «بادیگارد»، ایستاده در غبار و سیانور را به عنوان بهترین آثار جشنواره فیلم فجر ۳۴ انتخاب کردند.

خرید غذا