مدیر عامل استقلال:جایی فرار نمی‌کنیم، پول‌ها را می‌دهیم

بهرام افشارزاده می گوید:« مخالف اعتصاب و تحریم هستم.»

اتوبیوگرافی

خبر اسلامی