محکومیت یک جاسوس دارای تابعیت دوگانه به شش سال حبس/ پلیس مکلف به برخورد با اقدامات ساختارشکنانه است

محکومیت یک جاسوس دارای تابعیت دوگانه به شش سال حبس/ پلیس مکلف به برخورد با اقدامات ساختارشکنانه است
جعفری دولت‌آبادی در خصوص محکومیت یک جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلستان به شش سال حبس، اظهار داشت: این فرد که دارای تابعیت ایرانی – انگلیسی است، پرونده مفتوح دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی دارد که در جریان رسیدگی است.

محکومیت یک جاسوس دارای تابعیت دوگانه به شش سال حبس/ پلیس مکلف به برخورد با اقدامات ساختارشکنانه است

جعفری دولت‌آبادی در خصوص محکومیت یک جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلستان به شش سال حبس، اظهار داشت: این فرد که دارای تابعیت ایرانی – انگلیسی است، پرونده مفتوح دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی دارد که در جریان رسیدگی است.
محکومیت یک جاسوس دارای تابعیت دوگانه به شش سال حبس/ پلیس مکلف به برخورد با اقدامات ساختارشکنانه است

فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم/آمار فرار پسران نسبت به دختران ناچیز است

فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم/آمار فرار پسران نسبت به دختران ناچیز است
ایلنا نوشت: رییس اورژانس اجتماعی با تاکید براینکه فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم، گفت: آمار درست دختران فراری که در بهزیستی پذیرش شده‌اند، آمار مداخله در بحران‌ها است و وقتی می‌گوییم، تعدادی دختر به خودروهای خدمات سیار مراجعه می‌کنند؛ به معنای فراری بودن آنها نیست.

فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم/آمار فرار پسران نسبت به دختران ناچیز است

ایلنا نوشت: رییس اورژانس اجتماعی با تاکید براینکه فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم، گفت: آمار درست دختران فراری که در بهزیستی پذیرش شده‌اند، آمار مداخله در بحران‌ها است و وقتی می‌گوییم، تعدادی دختر به خودروهای خدمات سیار مراجعه می‌کنند؛ به معنای فراری بودن آنها نیست.
فقط ۶۴۴ دختر فراری در ۶ ماهه اول سال داشتیم/آمار فرار پسران نسبت به دختران ناچیز است

۳ متهم فراری نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند/حال سرباز مجروح وخیم گزارش شده است

۳ متهم فراری نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند/حال سرباز مجروح وخیم گزارش شده است
بررسی ها حکایت از آن دارد که ۳ متهم فراری در استان سیستان و بلوچستان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شده‌اند.

۳ متهم فراری نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند/حال سرباز مجروح وخیم گزارش شده است

بررسی ها حکایت از آن دارد که ۳ متهم فراری در استان سیستان و بلوچستان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شده‌اند.
۳ متهم فراری نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند/حال سرباز مجروح وخیم گزارش شده است

کاهش معدل دبیرستانی ها در دو سال گذشته/ میانگین نمره معدل دبیرستانی‌ها 12 است

میزان نوشت: رئیس مرکز آموزش و پرورش کشور گفت: میانگین نمره معدل دبیرستانی‌ها به نمره 12 است و میانگین استان‌ها ،شهرستان‌ها مناطق و مدارس با یکدیگر با توجه به نمرات امتحانی دانش آموزان تفاوت دارد.

اسکای نیوز