اسرائیل هرگز داعش را یک تهدید موجودیتی یا استراتژیک نمی‌دید

اسرائیل هرگز داعش را یک تهدید موجودیتی یا استراتژیک نمی‌دید
عضو ارشد کابینه رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه این رژیم هرگز داعش را تهدیدی موجودیتی یا راهبردی نمی‌دیده است، خواستار آغاز تقابل همه‌جانبه با ایران شد.

اسرائیل هرگز داعش را یک تهدید موجودیتی یا استراتژیک نمی‌دید

عضو ارشد کابینه رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه این رژیم هرگز داعش را تهدیدی موجودیتی یا راهبردی نمی‌دیده است، خواستار آغاز تقابل همه‌جانبه با ایران شد.
اسرائیل هرگز داعش را یک تهدید موجودیتی یا استراتژیک نمی‌دید

اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولاست/کشتن فلسطینی‌ها به ارزش تبدیل شده است

اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولاست/کشتن فلسطینی‌ها به ارزش تبدیل شده است
«گیدئون لوی» که به انتشار مطالب انتقادی علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی معروف است، در مطلب تازه خود به اعدام میدانی یک جوان مجروح فلسطینی اشاره کرده و نوشته است که اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولا است.

اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولاست/کشتن فلسطینی‌ها به ارزش تبدیل شده است

«گیدئون لوی» که به انتشار مطالب انتقادی علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی معروف است، در مطلب تازه خود به اعدام میدانی یک جوان مجروح فلسطینی اشاره کرده و نوشته است که اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولا است.
اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولاست/کشتن فلسطینی‌ها به ارزش تبدیل شده است

فروش بک لینک