لزوم رفع مشکل ریزگردها در اهواز/ مردم اهواز خدمات بسیاری به نظام کرده‌اند

لزوم رفع مشکل ریزگردها در اهواز/ مردم اهواز خدمات بسیاری به نظام کرده‌اند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: مردم اهواز در زمان جنگ خدمات بسیاری به نظام جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند و باید نسبت به رفع مشکلات آن‌ها که بزرگ‌ترینشان مسئله ریزگردها است اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

لزوم رفع مشکل ریزگردها در اهواز/ مردم اهواز خدمات بسیاری به نظام کرده‌اند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: مردم اهواز در زمان جنگ خدمات بسیاری به نظام جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند و باید نسبت به رفع مشکلات آن‌ها که بزرگ‌ترینشان مسئله ریزگردها است اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
لزوم رفع مشکل ریزگردها در اهواز/ مردم اهواز خدمات بسیاری به نظام کرده‌اند
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده

کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود بعدازظهر امروز شعاع دید افقی در اهواز کاهش بیشتری یابد که به دلیل فعال شدن کانون‌های داخلی و فرونشینی هوا است.

کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود بعدازظهر امروز شعاع دید افقی در اهواز کاهش بیشتری یابد که به دلیل فعال شدن کانون‌های داخلی و فرونشینی هوا است.
کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده

تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز صبح امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری

دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز صبح امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت اهواز مقابل نهاد ریاست جمهوری

نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند

نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند
ایسنا نوشت : فرماندار اهواز گفت: جواد کاظم نسب الباجی، علی ساری و همایون یوسفی به عنوان سه نماینده حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون انتخاب شدند.

نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند

ایسنا نوشت : فرماندار اهواز گفت: جواد کاظم نسب الباجی، علی ساری و همایون یوسفی به عنوان سه نماینده حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون انتخاب شدند.
نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه اهواز مشخص شدند

گوشی موبایل

ادامه گرد و خاک در اهواز تا آخر وقت امروز

ایسنا نوشت : مدیرکل هواشناسی خوزستان از ادامه پدیده گرد و خاک در استان و شهر اهواز تا آخر وقت امروز(شنبه) خبر داد.

اندروید

موزیک جوان