عده‌ای به اموال همشهریان تهرانی خسارت زدند/راه‌اندازی شبکه ارتباطی یکپارچه مدیریت بحران

عده‌ای به اموال همشهریان تهرانی خسارت زدند/راه‌اندازی شبکه ارتباطی یکپارچه مدیریت بحران
شهردار تهران با اشاره به حوادث شب گذشته پایتخت گفت: خسارت‌های اندکی به تاسیسات و امکانات شهرداری تهران وارد آمد و این نشان می‌دهد عده‌ای با یک حرکت کور این اقدامات را انجام دادند تا آنچه متعلق به همشهریان تهرانی است لطمه بزنند.

عده‌ای به اموال همشهریان تهرانی خسارت زدند/راه‌اندازی شبکه ارتباطی یکپارچه مدیریت بحران

شهردار تهران با اشاره به حوادث شب گذشته پایتخت گفت: خسارت‌های اندکی به تاسیسات و امکانات شهرداری تهران وارد آمد و این نشان می‌دهد عده‌ای با یک حرکت کور این اقدامات را انجام دادند تا آنچه متعلق به همشهریان تهرانی است لطمه بزنند.
عده‌ای به اموال همشهریان تهرانی خسارت زدند/راه‌اندازی شبکه ارتباطی یکپارچه مدیریت بحران

اعزام نیرو به سوریه بدون خواست این کشور موجب تصاعد بحران می‌شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اصرار بر تجربیات شکست خورده قبلی و طرح موضوعاتی چون اعزام نیرو به سوریه بدون درخواست این کشور، موجب تصاعد بحران و پیچیده‌تر شدن شرایط موجود خواهد شد.

سیستم اطلاع رسانی

افق