تصویری که سیدحسن خمینی درباره جوانی در اینستاگرامش منتشر کرد

تصویری که سیدحسن خمینی درباره جوانی در اینستاگرامش منتشر کرد
یادگار گرامی امام گفت: جوانى و دانشجویى، احساس مسئولیت‌زاست و این احساس سرمایه فرداى سرزمین ماست.

تصویری که سیدحسن خمینی درباره جوانی در اینستاگرامش منتشر کرد

یادگار گرامی امام گفت: جوانى و دانشجویى، احساس مسئولیت‌زاست و این احساس سرمایه فرداى سرزمین ماست.
تصویری که سیدحسن خمینی درباره جوانی در اینستاگرامش منتشر کرد

تصویری از جوانی سردار ذوالقدر در قرارگاه رمضان

تصویری از جوانی سردار ذوالقدر در قرارگاه رمضان
سردار محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان جنگ در دوران دفاع مقدس بود.

تصویری از جوانی سردار ذوالقدر در قرارگاه رمضان

سردار محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان جنگ در دوران دفاع مقدس بود.
تصویری از جوانی سردار ذوالقدر در قرارگاه رمضان

دانلود آهنگ جدید

مرجع سلامتی